Humanistiske værdier til debat

Humanistisk Samfund fylder 10 år i 2018.
Det er en glimrende anledning til at diskutere vores humanistiske værdier:

– Hvad er humanisme egentlig?

– Hvad betyder humanisme i hverdagen?

– Hvad er det humanistiske i vores humanistiske ceremonier?

Thorkild Svendsen og Kirstine Kærn kommer med et oplæg om humanisme og sætter samtidig fokus på nogle af humanismens blinde vinkler. Undervejs får alle mulighed for at komme på banen og diskutere, hvad humanisme betyder.

Diskussionen om humanisme blev startet på sidste landsmøde, og den kan måske føre til, at foreningens værdigrundlag bliver revideret. Derfor inviterer alle lokalforeninger til møde om humanistiske værdier. Værdigrundlaget kan findes her: http://www.humanistisksamfund.dk/vaerdier/. Samme sted kan man finde det nordiske humanismemanifest.

Medlemsmødet afholdes d. 16 januar kl 19:00 i Dokk1, lokale 2, Hack Kampmanns Plads 2 i Århus.

Vel mødt!

Bedste hilsener
Bestyrelsen i Humanistisk Samfund Aarhus