Renæssancehumanismens arv og aktualitet i nutidens natur- og klimakrise

Vi indbyder til endnu et Kafé Mensch arrangement i sæsonen 2019-20 med et oplæg og efterfølgende debat om humanismens rødder i renæssancen og med linjer trukket op til vore dages natur- og klimakrise. Du kan her møde oplægsholder Rune Engelbreth Larsen (f. 1967) idéhistoriker, forfatter og naturfotograf, medlem af Etisk Råd og Hovedbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening. Oplægget har titlen:

RENÆSSANCEHUMANISMENS ARV OG AKTUALITET I NUTIDENS NATUR- OG KLIMAKRISE

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 19 -21 på Dokk1 mødelokale 2

Rune Engelbreth Larsen fortæller om, hvordan naturen bliver et nyt udgangspunkt for kunstnerisk inspiration og tænkning i renæssancen, hvor mennesket samtidig synes at indtage en ny plads som centrum i universet. Denne individualisme opstår imidlertid ikke som egoisme, men som et positivt fokus på medmenneskelig forskellighed og forbundethed med verden og natur. Forfatteren trækker linjer fra disse historiske rødder til nutidens natur- og klimakrise og ser nærmere på, om vi kan lære noget af fortiden.

Alle er velkomne – både medlemmer og andre interesserede

Rune Engelbreth Larsen fortæller om, hvordan naturen bliver et nyt udgangspunkt for kunstnerisk inspiration og tænkning i renæssancen, hvor mennesket samtidig synes at indtage en ny plads som centrum i universet. Denne individualisme opstår imidlertid ikke som egoisme, men som et positivt fokus på medmenneskelig forskellighed og forbundethed med verden og natur. Forfatteren trækker linjer fra disse historiske rødder til nutidens natur- og klimakrise og ser nærmere på, om vi kan lære noget af fortiden.

Alle er velkomne – både medlemmer og andre interesserede

Eigil Dixen
Humanistisk Samfund Aarhus