Generalforsamling 2017

Generalforsamling for Humanistisk Samfund – Aarhus, 2017 Onsdag d. 10. maj 2017, kl. 20.00 – 21.00 Sted: DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Møderum 2 Dagsordenen Valg af dirigent, og referent Konstatering af mødets lovlighed Fremlæggelse af årsberetning Læs mere …