Generalforsamling 2016

Referat fra HS Aarhus’ generalforsamling 5/4 2016

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, og referent.
 2. Konstatering af mødets lovlighed (indkaldelse med 14 dages varsel).
 3. Fremlæggelse af årsberetning ved formanden til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, budget til orientering.
 5. Debat om indkomne forslag og afstemning.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter – Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Evt.

Referat:

 1. David Bille Maagaard blev valgt til dirigent og Thomas Schumann blev valgt til referent.
 2. Mødets lovlighed blev konstateret.
 3. Formand Klaus Falkenberg gjorde status over det forgangne år. Der har været 10 arrangementer i løbet af året, blandt andet i samarbejde med Løves Bog – og Vincafé. Det bedst besøgte arrangement var oplægget om religioner i Aarhus. Der har løbende været arbejde med etableringen af en skovbegravelsesplads på Nordre Kirkegård. Som det er nu bliver det til en livssynsneutral skovbegravelsesplads.
 4. Eftersom der ikke har været noget regnskab er der intet at berette. Det blev imidlertid påpeget, at der skal oprettes en Nemkonto.
 5. Intet at berette.
 6. Thorkild Svendsen, Klaus Falkenberg, Thomas Schumann og David Bille Maagaard blev valgt til bestyrelsen.
 7. Trine Hjelbak blev valgt til revisor. Peter Paaske blev valgt som revisorsuppleant.
 8. Til næste møde skal vi have en rundvisning på Dokk1. Under eventuelt lavede vi også en mødeplan for det kommende år:

 

03.05.2016 19-21

07.06.2016 19-21

16.08.2016 19-21

06.09.2016 19-21

04.10.2016 19-21

08.11.2016 19-21

06.12.2016 19-21

10.01.2017 19-21

07.02.2017 19-21

14.03.2017 19-21

04.05.2017 19-21 (Generalforsamling)

 

Tak for et godt møde

Thomas Schumann