Tale om min begravelse – det bliver over mit lig

Skal en begravelse være en stilfærdig og trist højtidelighed? Hvad er alternativerne? Det er ingen overraskelse, at vi skal dø. Alligevel forholder mange sig ikke til, hvordan deres egen begravelse skal foregå. Derfor stilles de efterladte ofte i en svær situation.

Mange har hørt en i omgangskredsen erklære, at ”når jeg er død, skal der holdes fest – I skal ikke sidde og være triste”. Er dette en rimelig forventning til de efterladte? Og kan man overhovedet holde festlige begravelser?

Kafé Mensch åbner sæsonen 2019-20 med et oplæg om det forhold, vi har til vores egen begravelse. Her kan man møde Ole Wolf, der er ceremonileder for begravelser i Humanistisk Samfund. Oplægget har titlen:

Tale om min begravelse – det bliver over mit lig

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19 -21 på Dokk1 undervisningsrum 1

Ole Wolf taler om, hvorfor vi tilsyneladende har så svært ved at forholde os til døden. Vi ser nærmere på, hvordan vi nogle gange har urealistisk høje forventninger til, hvad der forventes af os, for at vi kan sige, at vi har levet et godt liv. Foredraget ser også på rammerne omkring en begravelse, og hvordan man kan gøre det ”anderledes end man plejer”. I foredraget kan man få inspiration til at planlægge sin egen begravelse – også som en hjælp til de efterladte.

Til trods for det alvorlige emne kan vi love, at mødet ikke bliver trist.

Alle er velkomne – både medlemmer og andre interesserede


Eigil Dixen
Humanistisk Samfund Aarhus