Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018
Humanistisk Samfund Aarhus

Onsdag d. 6/6-2018
DOKK1, lokale U2

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Eigil Dixen foreslået                             valgt

Referent: David Maagaard foreslået               valgt

Fremmødte:                                                             11 medlemmer ud over bestyrelsen.

Dirigenten fastslår, at generalforsamlingen er lovlig

Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse

Formanden, Thorkild Svendsen, beretter.

Ingen kommentarer

Beretning godkendt

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kassereren, David Bille Maagaard, beretter.

2017 er det første år, hvor lokalforeningen kører med egen økonomi.
Tidligere var økonomien baseret på løbende bevillinger fra landsforeningen,
men nu modtager vi et årligt tilskud fra landsforeningen baseret på antallet af medlemmer i vores område.

Thorkild: Sidste år var det 30 kr. per medlem. I år er det skruet op til 40 kr. per medlem.

Regnskab godkendt

Debat om indkomne forslag og afstemning

Ingen forslag

Budget til orientering

Foreløbig står vi til at have et stort overskud på budgettet.
Sidste år gav et pænt overskud og vi har fået væsentlig flere penge end ventet i år,
så der er plads til ambitioner, som koster lidt penge.

Kommentarer:
Jesper: Det vil ikke gøre noget, hvis der kommer lidt mere forplejning til arrangementer.

Valg til bestyrelse

Thorkild Svendsen genopstiller
David Maagaard genopstiller
Eigil Dixen stiller op
Peter Tranders stiller op

Alle valgt

Ny bestyrelse efter konstituering:
Formand:                                      Thorkild Svendsen
Næstformand:                                                         Eigil Dixen
Kasserer:                                       David Bille Maagaard
Menigt medlem:                        Peter Tranders

Valg af revisor og revisorsuppleant

Jesper Dybro foreslået

Valgt

Eventuelt

Jesper Dybro: Spørgsmål om brochure
Er de klar eller skal man henvise til det elektroniske materiale?
Thorkild Svendsen: Bliver klar til Folkemødet, nyt design
Jesper Dybro: Vil gerne have noget af materialet i lokalforeningen, der kan stilles til rådighed

Eigil takker for fremmøde og god ro og orden

Referat godkendt af

ReferantDirigent
David Bille MaagaardEigil Dixen