Vision

Vision

Det skal i fremtiden være almindeligt i Danmark, at holde en humanistisk ceremoni når man markerer de store begivenheder i livet. Organisationen skal kunne udføre ceremonier af høj kvalitet over hele landet, ved brug af uddannede celebranter/ceremoniledere.

Foreningen arbejder for større grad af sekularisme i Danmark, hvor religion bliver noget mennesker aktivt skal tilvælge i deres tilværelse, frem for noget borgeren aktivt skal fravælge hvis statens institutioner eksempelvis domineres af én bestemt religion.