Ceremoni

Ceremonier uden religion

Humanistisk Samfund er et livssynssamfund baseret på humanistiske værdier. Vi tilbyder ceremonier – navngivning, konfirmation, bryllup og begravelse, til ikke-religiøse danskere.

Humanisme er et etisk og demokratisk livssyn, som bekræfter, at mennesker har både ret til og ansvar for at give mening og form til deres egne liv. Den står for opbygning af en mere human verden gennem en etik, baseret på menneskelige og andre naturlige værdier i kraft af kærlighed, medmenneskelighed, fornuft, videnskab og fri tænkning, ved brug af menneskelige evner. Humanister tror ikke på eksistensen af en personlig gud, og deler ikke overnaturlige syn på verden.