Grundlag

Grundlag

Det frie valg af livssyn og af tilhørsforhold til organisationer er en ret, vi tillægger afgørende værdi, og er en grundlæggende del af baggrunden for oprettelse af den nye forening. Den historiske undertrykkelse af dette frie valg har sat sit præg på samfundets institutioner, og gør det nødvendigt at danne alternative sekulære tilbud til de religiøse ceremonier, der har haft en privilegeret stilling.

Foreningen tilslutter sig sekulære humanistiske værdier og samt knytter an til et evolutionært syn på livets udvikling. Ceremonier og aktiviteter indenfor rammerne af foreningen foregår på grundlag af dette livssyn, der uddybes i vores værdigrundlag.

Foreningen tager udgangspunkt i en bevidst pluralisme, der anerkender og respekterer forskellighed. Princippet indebærer, at ingen grupper med særlige politiske standpunkter eller livsstilselementer skal dominere organisationens fremtræden eller udvikling. Det stiller krav om en afbalanceret styring af foreningens aktiviteter, der vægter både åbenhed og begrænsning af risici.