Generalforsamling 2017

Generalforsamling for Humanistisk Samfund – Aarhus, 2017

Onsdag d. 10. maj 2017, kl. 20.00 – 21.00
Sted: DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Møderum 2

Dagsordenen

  1. Valg af dirigent, og referent
  2. Konstatering af mødets lovlighed
  3. Fremlæggelse af årsberetning ved formanden til godkendelse
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Debat om indkomne forslag og afstemning
  6. Budget til orientering
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Evt.

Forslag eller emner der skal med på generalforsamling sendes til ts@humanisitisksamfund.dk senest torsdag d. 20. april.

Som appetitvækker kan fremhæves, at der har været interessante aktiviteter i Humanistisk Samfund i Aarhus det sidste års tid. Humanistisk konfirmation har samlet et rekordhøjt antal deltagere og de frivillige har arbejdet flot for gennemførelse af to kursusweekender. På den sidste kursusweekend var TV-avisen til stede og der kommer sandsynligvis et indslag i påsken ud af det.
Foreningens talsperson Thorkild Svendsen har også for nylig deltaget i et samtaleprogrammet Kejser på P1 om humanistisk konfirmation.

Bestyrelsen har med stor succes arbejdet for en multikulturel skovbegravelsesplads på Trøjborg. Den blev indviet i november 2016! Foreningen var i lokal-TV i den anledning.

Vi har i lokalforeningen i løbet af året haft besøg af interessante gæster, der har holdt oplæg om alt fra at forlade en religion præget af social kontrol til at leve i en meget sekulær form for islam.

Vi vil gerne have gang i endnu mere, og det kræver engagement. Så kom og vær med !!

Mange humanistiske hilsner

Bestyrelsen for Humanistisk Samfund i Aarhus
Thomas Schumann, formand
Thorkild Svendsen, næstformand
David Maagaard, kasserer
Klaus Falkenberg

Alle fremmødte modtager en Happy Human-pin.